Korrekturläsning

Ditt manus får en noggrann genomläsning med fokus på orden snarare än på handlingen. Här korrigeras stavfel, ordföljd, syftningsfel, uppenbara ordfel och grammatiska fel.

Efter genomläsning får du tillbaks ditt manus med föreslagna ändringar.

Cirka pris för 75 000 ord (ungefär 250 sidor)
5 000 kr (varav 1 250 kr moms)

Offert med tidsram får du efter att jag tittat på manuset.