Tjänster och priser

kört fast eller redo att skicka in till förlag?

Ett lektörsutlåtande är ett fantastiskt verktyg för att komma vidare och få ditt manus att glänsa.

Många manus nekas på grund av språkliga och berättartekniska brister snarare än av att det är en dålig berättelse.

Lektörsläsning – så går det till