Lektörsläsning med språkvård

Här får ditt manus en kärleksfull genomläsning som hjälper dig att styra in på det som för berättelsen framåt och ger dig ett ordentligt grepp om tidslinje, tempo, gestaltning, karaktärer och berättarteknik samt konstruktiva råd på detaljnivå – som ordval, formuleringar, syftningsfel och grammatiska fel.

Efter genomläsning får du ett sammanfattande utlåtande på omkring fyra A4-sidor tillsammans med ditt manus uppdaterat med detaljerade kommentarer.

Cirka pris  för 75 000 ord (ungefär 250 sidor)
9 500 kr (varav 2 375 kr moms)

Offert med tidsram får du efter att jag tittat på manuset.